welkom

Sew-a-nath Foundation is een jonge organisatie van vrijwilligers. De organisatie heeft een eigentijdse kijk op zaken die hindoes bezig houden. Over het hindoe´sme, de hindoe cultuur, tradities en gebruiken zijn er veel vragen en helaas ook misverstanden. Zowel bij hindoes als bij niet-hindoes.

De stichting wil als bruggenbouwer het contact tussen hindoes onderling en tussen hindoes en niet-hindoes verbeteren. De stichting wil in eerste instantie de dialoog op gang brengen tussen hindoes en daarmee de hindoe identiteit versterken. Vervolgens kan vanuit die versterkte positie de hindoe een zinnige en waardevolle bijdrage leveren aan de dialoog tussen hindoes en niet-hindoes op allerlei gebieden: cultureel, sociaal-maatschappelijk, religieus, zorg, opvoeding en onderwijs. Dit met als doel: eenheid in verscheidenheid.

De stichting is op zoek naar vrijwilligers die willen participeren. U kunt zich aanmelden via het contactformulier.


Dagelijks bestuur

Rawie Sewnath voorzitter Sew-a-nath en
voorzitter Kring Hindoe Geestelijken
Rita Ramroochsingh vice voorzitter/secretaris
(www.topteachings.com)
Sanjay Pershad penningmeester
(www.financieeladvieshuis.nl)