welkom

Daartoe hanteert de stichting de drie Dís: dialoog, discussie, debat.

Een dialoog is een gesprek tussen twee personen. Dat kunnen twee hindoes zijn maar ook een hindoe en een niet-hindoe. In een discussie proberen twee partijen elkaar te overtuigen met behulp van argumenten. Het doel is tot een conclusie te komen waar alle partijen het mee eens zijn. In een debat hoeft er geen sprake te zijn van een (tussen)oplossing. De partijen wijken dan ook niet van hun mening.

In alle vormen voert respect de boventoon. Dat is een voorwaarde voor iedere vorm van gesprek. De stichting zal bij elke vorm eerst een niet-hindoe uitnodigen om het thema vanuit eigen traditie in te leiden. De andersdenkende kan een gelovige, maar ook een niet-gelovige (humanist of atheÔst) zijn. Op deze manier meent de stichting tot betere verhoudingen te komen tussen de verschillende religies en culturen in Nederland. Uiteindelijk kan hierdoor de hindoe een waardevolle bijdrage leveren aan het interreligieus denken in Nederland en zo verschillende groeperingen dichter tot elkaar brengen.